Służba Straży i Bezpieczeństwa

Służba Straży i Bezpieczeństwa (SSiB) – stworzona 15 listopada 1918 roku Dowództwo Naczelne Rzeszy. Oddziały SSiB miały pełnić służbę garnizonową. Dzięki polskim wpływom w Wydziale Wykonawczym Rad Robotników i Żołnierzy udało się przeforsować formowanie oddziałów SSiB z równej liczby Polaków i Niemców. Strona Polska zastosowała podstęp polegający na zapisywaniu byłych żołnierzy polskich posiadających niemieckie nazwisko. Skład SSiB zasiliły także nielegalne do tej pory kompanie POWZB. Oddziały SSiB wzięły czynny udział w walkach Powstania wielkopolskiego, a następnie zasiliły szeregi Armii Wielkopolskiej.

« Powrót do Leksykonu