Śniatyn

Śniatyn – miasto w obwodzie iwanofrankowskim w dawnym województwie stanisławowskim na Ukrainie. Miasto królewskie lokowane w 1411 roku i leżało w województwie ruskim. Po raz pierwszy miejscowość była wzmiankowana w 1158 roku. W 1448 roku Kazimierz Jagiellończyk nadał Śniatynom prawa miejskie. W 1485 roku w mieście przebywał król Kazimierz Jagiellończyk. W 1914 roku uruchomiono linię kolejową, która przechodziła przez miasto.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz