Sokółka

Sokółka – miasto w województwie podlaskim.

Pierwotnie Sokółka była wsią koronną, której mieszkańcy zobowiązani byli do hodowli sokołów, z czym można wiązać pochodzenie nazwy miasta. Prawa miejskie nadane zostały Sokółce w roku 1609. Podczas II wojny światowej w Sokółce mieścił się niemiecki obóz pracy (3 tys. osób) i w latach 1941-1943 getto żydowskie liczące ponad 8 tys. osób. Żydzi z getta w roku 1942 wybudowali zalew w Sokółce. W czasach wojennych zginęło ok. 2 tysiące mieszkańców, zniszczono ok. 25% miasta.

« Powrót do Leksykonu