Solec Kujawski

Solec Kujawski – miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Od XIII wieku własność książąt kujawskich. Prawa miejskie miejscowość zyskała w 1325 roku. W latach 1332–1343 w rękach Krzyżaków. Na przełomie XIV–XV wieku miejsce rokowań polsko-krzyżackich. W latach 1772–1920 w zaborze pruskim. Rozwój gospodarczy miasta od końca XIX wieku. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 masowe egzekucje głównie miejscowych mieszkańców.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz