Społeczeństwo

Społeczeństwo – pojęcie socjologiczne; duża zbiorowość ludzi zajmująca określone terytorium i posiadająca wspólną kulturę oraz jest powiązana stosunkami społecznymi.

« Powrót do Leksykonu