Spór o szklaną trumnę

Spór o szklaną trumnę (Konflikt wawelski) – konflikt między arcybiskupem krakowskim Adam Sapieha, a władzami państwowymi na czele z prezydentem Ignacym Mościckim i premierem Felicjanem Sławojem Składkowskim oraz ludźmi z otoczenia Piłsudskiego.

Dotyczył on przeniesienia szklanej trumny Józefa Piłsudskiego, która była wystawiona na Wawelu w krypcie św. Leonarda do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w 1937 roku. Ze względu na trwający konflikt wawelski Felicjan Sławoj Składkowski demonstracyjnie złożył dymisję swojego rządu, która nie została jednak przyjęta przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Pod naciskiem otoczenia arcybiskup zdecydował się wyjaśnić swoje stanowisko i przeprosić prezydenta za niewykonanie jego życzenia. Konflikt zakończył się po posiedzeniu Sejmu, na którym oświadczono, że arcybiskup krakowski przeprosił prezydenta. Konflikt wawelski miał rangę ogólnonarodową.

« Powrót do Leksykonu