Sportowiec

Sportowiec – dana osoba zajmująca się uprawianiem określonej dziedziny sportowej – sportem. Sportowcem jest zarówno zawodowiec, jak i amator. Sport może mieć formę rywalizacji fizycznej (np. piłkarze), jak i umysłowej (szachy).

« Powrót do Leksykonu