Ciesielski Stanisław (ur. 1954)

Stanisław Jan Ciesielski (ur. 25 kwietnia 1954 r. w Poznaniu) – polski historyk specjalizujący się w historii najnowszej.

Absolwent i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1982 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.  Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1990. a stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 1994 roku. W 1997 roku uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego oraz tytuł profesora nauk humanistycznych z rąk prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Nieprzerwanie od 1978 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk „Dzieje Najnowsze”.

« Powrót do Leksykonu