Kleczewski Stanisław Dominik

Stanisław Dominik Kleczewski – urodził się w 1714 roku w Krakowie, był polskim językoznawcą, historykiem, tworzył teksty religijne. Był księdzem, otrzymał święcenia kapłańskie we Lwowie.

Najważniejsze utwory Kleczewskiego to: „Kalendarz seraficzny, zamykający w sobie żywoty wielebnych sług boskich zakonu Ś. O. Franciszka, reformatorów polskich, osobliwą świątobliwością znamienitych”, „O początku, dawności, odmianach i wydoskonaleniu języka polskiego zdania”.

Kleczewski zmarł w Krzemieńcu 7 maja 1776 roku.

« Powrót do Leksykonu