Kasznica Stanisław

Stanisław Kasznica ps. „Wąsowski”, „Przepona”, „Służa”, „Maszkowski” – Urodzony 25 lipca 1908 roku we Lwowie, pochodził ze znanej rodziny. W 1920 roku przeniósł się z rodzicami do Poznania, gdzie ukończył studia prawnicze. Swoją działalność polityczną rozpoczął w Obozie Wielkiej Polski, działał w Obozie Narodowo Radykalnym. W kampanii wrześniowej walczył między innymi w bitwie nad Bzurą, bronił Warszawy. Od października 1939 był w konspiracji jednym z czołowych działaczy tzw. Grupy Szańca (wojennej kontynuacji ONR-ABC), jednym ze współzałożycieli Związku Jaszczurczego, wojskowej organizacji zewnętrznej ONR.  Wszedł w lipcu 1943 w skład prezydium Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej, będąc jednym z jej ośmiu założycieli.Równolegle pełnił funkcję szefa administracji ogólnej Służby Cywilnej Narodu. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego walczył na Ochocie, skąd wyszedł razem z ludnością cywilną. Był ostatnim Komendantem Głównym Narodowych Sił Zbrojnych. 15 lutego 19467 aresztowany przez UB, skazany na czterokrotną karę śmierci. Ciała nie wydano rodzinie. Zostało one skrycie, bezimienne, w mundurze Wehrmachtu, wrzucone do zbiorowego dołu i pogrzebane w nieznanym i nieoznakowanym miejscu. Jego szczątki zostały odnalezione w 2012 podczas prac wykopaliskowych na terenie Kwatery na Łączce

« Powrót do Leksykonu