Luft Stanisław

Stanisław Luft – urodzony 23 sierpnia 1924 roku w Kolnie, reumatolog, profesor nauk medycznych i powstaniec warszawski. Podczas II wojny światowej brał udział pod pseudonimem Lech w Powstaniu warszawskim, po wojnie ukończył studia medyczne w warszawskiej Akademii Medycznej (1952), a finalnie, w 1980 roku został doktorem habilitowanym w stołecznym Instytucie Reumatologii. Od 1992 roku profesor nauk medycznych, specjalizuje się w chorobach wewnętrznych.

Stanisław Luft wykładał także medycynę pastoralną w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie,jest także honorowym członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej KIK. Jego synamiKrzysztof Luft oraz Bogumił Luft.

« Powrót do Leksykonu