Stasi

Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD – powszechnie zwane Stasi – naczelny organ bezpieczeństwa NRD, utworzony 8 lutego 1950. Niemiecka komunistyczna bezpieka. Stasi odpowiedzialne było za kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego, wywiadu wewnętrznego i zagranicznego oraz kontrwywiadu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Od samego początku wzorowane na radzieckim Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego – MGB. NRD-owskie organy bezpieczeństwa i wywiadu były tworzone pod kontrolą i nadzorem funkcjonariuszy byłego NKWD, już wówczas MGB.

« Powrót do Leksykonu