Staszów

Staszów  – miasto w województwie świętokrzyskim. Już od XIII wieku główny ośrodek garncarstwa i sukiennictwa. Prawa miejskie miejscowość zyskała w 1525 roku. W XVI wieku w Staszowie otwarto kuźnicę i folusz. W XVIII wieku natomiast szabelnię, hamernię miedzi i manufakturę sukienniczą. Od 1795 w zaborze austriackim, od 1809 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. Podczas okupacji niemieckiej getto oraz rejon działalności partyzanckiej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz