Stauroteka

Stauroteka – specjalny rodzaj relikwiarza, zazwyczaj w formie krzyża lub ikony, przeznaczony do przechowywania relikwii Drzewa Krzyża Świętego. W Polsce zachowały się dwie stauroteki. Pierwsza z XII wieku, bizantyjska, pochodząca zapewne z Konstantynopola, eksponowana jest w pomieszczeniach Skarbca Koronnego na Wawelu. Druga, w kształcie krzyża greckiego, została prawdopodobnie sprowadzona do Polski przez Ottona III w czasie Zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku, przechowywana jest w Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim.

« Powrót do Leksykonu