Garczyński Stefan

Stefan Garczyński – ur. 1690 r. koło Zbąszynia, zm. 23 września 1755 r. tamże, polski polityk i autor pism politycznych. Jako zwolennik dynastii Sasów, już od młodych lat brał udział w rozgrywkach politycznych ze stronnikami Stanisława Leszczyńskiego. W 1709 roku, po śmierci ojca zajął się gospodarowaniem w swych majątkach oraz zaczął działać w administracji cywilnej. Jego siedzibą był Zbąszyń, który w 1751 roku wykupił wraz z kluczem majątków. Wprowadzał w mieście i 15 folwarkach w życie reformy, których projekty zrodziły się podczas jego podróży po Śląsku i Brandenburgii.

W Zbąszyniu powstało również jego główne dzieło „Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej”, w którym zawarł krytykę polskiej gospodarki oraz propozycje umiarkowanych reform gospodarczych. Zwracał uwagę na brak przemysłu i manufaktur, zły system podatkowy i stosunki własnościowe, na fatalne drogi i słabość miast. Niepokoiło go zrywanie sejmów i rozrzutność szlachty. Domagał się zwiększenia liczby wojska. Postulował także prowadzenie protekcjonalistycznej polityki państwa w stosunku do przemysłu i handlu oraz poprawę położenia chłopów.

« Powrót do Leksykonu