Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) –  polska centroprawicowa, konserwatywna partia polityczna, działająca w latach 1997–2003 i 2007–2014. Od 2002 roku funkcjonowała pod nazwą Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski. Powstała 12 stycznia 1997 roku w wyniku połączenia się Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego Artura Balazsa, Partii Konserwatywnej Aleksandra Halla oraz grupy byłych członków Unii Wolności pod przewodnictwem Jana Rokity. Do partii należał m.in. Bronisław Komorowski. Partia w 1997 roku przystąpiła do AWS. Po powstaniu Platformy Obywatelskiej na początku 2001 część działaczy zaczęła dążyć do opuszczenia AWS i współpracy z PO. Część działaczy w tym m.in. Paweł Graś już w 2001 zrezygnowała z członkostwa w SKL, przystępując indywidualnie do PO.

« Powrót do Leksykonu