Stronnictwo Narodowe w Czortkowie

Stronnictwo Narodowe w Czortkowie – konspiracyjna organizacja zawiązana w październiku 1939 roku, w znajdującej się pod okupacją sowiecką miejscowości Czortków. Jej założycielami byli: Tadeusz Bańkowski, Henryk Kamiński i Heweliusz Malawski. Pomagał im także nauczyciel i harcmistrz Józef Opacki. Konspiratorzy Stronnictwa Narodowego w Czortkowie w noc 21/22 stycznia 1940 roku rozpoczęli trwające zaledwie kilka godzin Powstanie czortkowskie.

« Powrót do Leksykonu