Stronnictwo Narodowe

Stronnictwo Narodowe – polska partia polityczna, utworzona w październiku 1928 roku, której zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności politycznej obozu narodowego (Narodowa Demokracja). Głównym celem programowym stronnictwa była budowa katolickiego państwa narodu polskiego. Partia opowiadała się za przekształceniem ustroju politycznego, zwiększając rolę elity narodowej w państwie. SN organizował liczne wiece i manifestacje protestacyjne przeciwko dyktatorskiej polityce obozu piłsudczyków (sanacji). W okresie II wojny światowej SN było jednym z 4 głównych konspiracyjnych stronnictw politycznych, które działało pod kryptonimem „Kwadrat”. Zwalczał wpływy komunistyczne w Polsce. Zarząd główny SN powołał NOW.

W listopadzie 1944 roku kierownictwo SN utworzyło NZW. Organizacja pozostawała w podziemiu, a władze komunistyczne wzmagały przeciwko niej nieustanne akcje. W zwalczaniu brały udział formacje MO, KBW, UB, jednostki wojskowe, w tym również NKWD i Armia Czerwona. Wymordowano tysiące narodowców. SN doszczętnie rozbite kontynuowało działalność na emigracji.

« Powrót do Leksykonu