Stryków

Stryków – miasto w województwie łódzkim. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1394 roku. Ośrodek rzemieślniczo-kupiecki. Na przełomie XVIII i XIX wieku ośrodek sukiennictwa. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. Od początku XX wieku ośrodek mariawitów. W 1903 uruchomiono połączenie kolejowe. W latach 1870–1923 pozbawiony praw miejskich. Podczas II wojny światowej w latach 1940–1942 getto.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz