Strzelin

Strzelin – miasto w województwie dolnośląskim. W XIII wieku istniał w tym miejscu gród i osada rybacka. Miasto lokowane zostało w 1292 roku. Do 1392 w księstwie świdnicko-jaworskim. Od 1742 w państwie pruskim. W 1861 roku uruchomiono kamieniołomy granitu. W 1871 uruchomiono połączenie kolejowe. Podczas II wojny światowej dziewięć oddziałów roboczych jeńców oraz obóz pracy przymusowej. Zniszczony w około 80%. Od 1945 ponownie w granicach Polski.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz