Kaliski Sylwester

Sylwester Damazy Kaliski (ur. 19 grudnia 1925 w Toruniu, zm. 16 września 1978 w Warszawie) – polski wojskowy, naukowiec i polityk, generał dywizji LWP, profesor.

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1949). Po ukończeniu studiów pozostał w uczelni jako starszy asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Budowy Mostów. W 1950 został skierowany na kurs oficerów rezerwy. Kurs ukończył w 1951 roku i rozpoczął zawodową służbę wojskową. W 1961 uzysał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1956 roku. W 1966 awansował na stopień generała brygady, a w 1972 na stopień generała dywizji. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1958, a profesora zwyczajnego – w 1961. Opublikował około 550 prac naukowych. Należał do PZPR (1959). Został wybrany posłem na Sejm PRL VI i VII kadencji. W latach 1974–1978 był ministrem nauki, szkolnictwa wyższego i techniki. Został odznaczony m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej (1978), Krzyżem Komandorskim (1973) i Kawalerskim (1961) Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I klasy (1968), Złotym Krzyżem Zasługi (1957), Medalem 30-lecia Polski Ludowej (1974).

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz