Derkowski Tadeusz

Tadeusz Derkowski – ps. „Franek”, „Cichy”. Urodzony 30 marca 1920 roku w Czachorowie koło Sierpca. We wrześniu 1939 brał udział w obronie Warszawy. Od 1942 roku był wywiadowcą AK na Mazowszu. Po wkroczeniu sowietów ukrywał się. Ujawnił się w sierpniu 1945 roku, gdy ogłoszono amnestię. Latem 1946 roku podjął decyzję o ponownym przyłączeniu się do konspiracji w ramach Warszawskiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego o kryptonimie „Mazowsze”.

24 maja 1947 aresztowany za działalność komunistyczną. 24 lipca 1947 skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy „na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia”. Wyrok wykonano 18 sierpnia 1947 roku w więzieniu przy Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy, potajemnie pochowany w zbiorowej mogile w na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.

« Powrót do Leksykonu