Iwiński Tadeusz

Tadeusz Iwiński – ur. 28 października 1944 r. w Piastowie, profesor nauk humanistycznych,  polski polityk, od 1991 roku  poseł na Sejm. W 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 roku Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR przyznała mu stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk politycznych. Od 1967 do 1990 roku należał do PZPR, a następnie do SdRP. Od 1999 roku zasiada we władzach SLD. W latach 2001–2004 sprawował funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

Po aferze madryckiej i ujawnieniu wydatków poselskich na podróże, które opłacone zostały z kasy sejmowej, okazało się, że 72 podróże służbowe posła Tadeusza Iwińskiego w latach 2011-2014, kosztowały podatników 402 895 złotych i 19 groszy.

« Powrót do Leksykonu