Konwicki Tadeusz

Tadeusz Konwicki – ur. 22 czerwca 1926 r. w Nowej Wilejce, zm. 7 stycznia 2015 r. w Warszawie, polski prozaik, scenarzysta i reżyser. Wielokrotnie wyróżniany najwyższymi nagrodami branżowymi i państwowymi. W latach 1944–1945 był żołnierzem podziemia niepodległościowego, był żołnierzem AK, brał udział w akcji Burza. Walczył w podziemiu przeciwko Sowietom w podwileńskich lasach. Na przełomie lat 40. i 50. stał się jednym z głównych literatów i publicystów socrealistycznych. Jego debiutancka powieść „Rojsty”, w której nawiązywał do doświadczeń partyzanckich nie spotkała się z dobrym przyjęciem dawnych towarzyszy broni. Zarzucano jej, że jest odrealniona i stronnicza.

W 1953 roku Konwicki został formalnie przyjęty do PZPR. Od lat 60. narastać zaczął jego konflikt z władzami komunistycznymi. W 1966 roku został usunięty z PZPR za współudział w liście protestacyjnym do władz w związku z usunięciem z PZPR prof. Leszka Kołakowskiego. Po 1976 roku publikował w wydawnictwach II obiegu i londyńskich.

« Powrót do Leksykonu