Nizielski Tadeusz

Tadeusz Nizielski – ur. w 1913 r., krwawy stalinowski sędzia wojskowy. W 1950 roku bezprawnie orzekł karę sześciu lat więzienia dla młodego szczecinianina Mariana Darasza. Został za to skazany w 2003 roku na dwa lata więzienia. Tadeusz Nizielski przewodniczył również innej sprawie przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie. Była to sprawa przeciwko 16-letniemu Józkowi Obaczowi, który został oskarżony w skutek donosu dyrektora szkoły. Przedstawił on bezpiece dwa listy Obacza do do 18-letniego Aojzego Mikołajczaka o antykomunistycznej treści. W szczecińskim UB ustalono, że chłopcy chcieli założyć nielegalną organizację pod nazwą Związek Młodych Patriotów. Dowodem miała być nie tylko korespondencja, ale również to, że spotykali się podczas szkolnych wakacji.

Aresztowanych przesłuchiwał szef szczecińskiej bezpieki Eljasz Koton, zatwierdził on również akt oskarżenia. 21 listopada 1952 roku po trwającym prawie dwa miesiące procesie, Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie pod przewodnictwem Tadeusza Nizielskiego skazał Alojzego Mikołajczaka na siedem lat więzienia, Józefa Obacza na pięć i pół roku. Z nimi sądzeni i skazani zostali też Jan Matijuk na 6 lat więzienia i jedyny dorosły z tej grupy, który wpajał chłopcom patriotyczne wychowanie inżynier Goliński: otrzymał on wyrok 3 lat więzienia.

« Powrót do Leksykonu