Tomajer Tadeusz

Tadeusz Julian Tomajer (ur. 12 lutego 1895 w Kołomyi, zm. w 1980 w Warszawie) – sędzia i oficer rezerwy Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, podpułkownik Służby Sprawiedliwości ludowego Wojska Polskiego.

Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1920). Pracował w sądownictwie. W 1944 roku został wcielony do LWP.  Od września 1944 był sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego. W 1946 uzyskał stopnień majora, a rok później został awansowany do stopnia podpułkownika. Uczestniczył w procesach sądowych skazujących działaczy polskiego ruchu niepodległościowego (zbrodnia sądowa). W 1946 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

« Powrót do Leksykonu