Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego

Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiegoteatr dramatyczno-muzyczny związany z Uniwersytetem Warszawskim.

Został założony pod koniec lat 50. XX w i jes jednym z najstarszych teatrów studenckich i nieinstytucjonalnych w Polsce. Skupia głównie studentów i absolwentów UW i warszawskich uczelni wyższych. Formalnie został reaktywowany we wrześniu 2005 r. Głównym celem Teatru Hybrydy jest rozpowszechnianie idei związanych z teatrem, kulturą i sztuką, wspieranie młodzieży akademickiej i młodych artystów w rozwijaniu swoich talentów oraz zdobywaniu doświadczeń scenicznych, działania na rzecz rozwoju kulturalnego i promocji Uniwersytetu Warszawskiego w kraju i za granicą.

« Powrót do Leksykonu