Teatr Palace

Teatr Palace – teatr działający w Białymstoku w latach 1912–1939.

Gmach teatru znajdował się za pałacykiem gościnnym Branickich przy ul. Kilińskiego 6 i poza organizacją przedstawień budynek ten służył jako sala na 900 miejsc wynajmowana do koncertów, odczytów, balów, maskarad i wydarzeń sportowych (walk bokserskich). W teatrze grano wiele sztuk w języku jidysz

« Powrót do Leksykonu