Teatr w Grudziądzu

Teatr w Grudziądzuinstytucja teatralna z siedzibą w Grudziądzu.

W czasach zaboru pruskiego od około 1844 r. w budynku z muru pruskiego przy ul. Solnej mieściła się sala widowiskowa udostępniana wędrownym trupom artystycznym, głównie z Gdańska i z Elbląga, która po gruntowej przebudowie w 1847 r. stała się prawdziwym teatrem, Po Wielkiej Wojnie w jego miejsce został powołany Teatr Pomorski. Po 1991 roku, w budynku znajduje się Centrum Kultury Teatr oraz Grudziądzkie Towarzystwo Kultury.

« Powrót do Leksykonu