Bujnicki Teodor

Teodor Bujnicki – ur. 13 grudnia 1907 r. w Wilnie, zm. 27 listopada 1944 r. w Wilnie, poeta, satyryk, krytyk literacki związany z czasopismem „Żagary” oraz grupą literacką Żagary. Przyjaciel Czesława Miłosza. W krótkim okresie administracji litewskiej w Wilnie, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Codziennej”, której wydawcą był Józef Mackiewicz. W czasie drugiej okupacji sowieckiej Wilna redaktor kolaboracyjnego pismaPrawda Wileńska”. Członek Związku Patriotów Polskich. Według niektórych, nigdy nie potwierdzonych oskarżeń, od początku okupacji sowieckiej współpracował z NKWD. W grudniu 1942 roku skazany przez Trybunał Armii Krajowej  „za współpracę ze Związkiem Sowieckim na szkodę Polski” na karę śmierci.

Od lipca 1944 roku, pomimo ciążącego na nim wyroku, ponownie obejmuje stanowisko redaktora wydawanej, tym razem pod auspicjami ZPPPrawdy Wileńskiej”. Wyrok został wykonany.

« Powrót do Leksykonu