Kaczorowska Teresa

Teresa Kaczorowska (ur. 2 listopada 1953 w Zajączkowie) – polska reporterka, pisarka, poetka, doktor nauk humanistycznych.

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1977). W 2007 roku, na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Przez dziesięć lat była dziennikarką regionalnego wydania „Gazety Wyborczej”, współpracowała też z Polskim Radiem, Warszawskim Ośrodkiem Telewizyjnym oraz redakcjami czasopism w kraju i za granicą. Od 1999 redaguje też periodyk „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. Odznaczona  Krzyżem Kawalerskim Order Odrodzenia Polski.

« Powrót do Leksykonu