TON AGRO

TON AGRO – Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A. było spółką zależną od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Spółka została powołana, żeby podnosić wartość terenów po byłych PGR-ach i sprzedawać je po jak najlepszych cenach. TON AGRO jednak najprawdopodobniej przekazywało poufne informacje na temat planowanego przekształcenia gruntów rolnych w budowlane, które można było sprzedać z większym zyskiem. Najbardziej znaną sprawą, w której TON AGRO doprowadziło do strat Skarbu Państwa była sprzedaż działek w Bielanach Wrocławskich, określana jako afera TON AGRO.

« Powrót do Leksykonu