Topola Wielka

Topola Wielka – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim.

Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi Topola znajdujemy w potwierdzeniu, dokonanym w roku 1341 w Wiślicy przez króla Kazimiera Wielkiego. Dalsze wzmianki o Topoli pochodzą z zapisów w księgach kościelnych.

« Powrót do Leksykonu