Tuchola

Tuchola – miasto borowiackie w województwie kujawsko-pomorskim.

Miasto położone jest nad rzekami: Brdą, Hozjanną, Kiczą. Według części historyków miasto założył książę gdański Sambor I gdański. Prawdopodobnie pierwszą lokację miasta, jeszcze na prawie polskim, otrzymała Tuchola już w XIII wieku. Kampania wojenna 1410 roku rozpoczęła największą bitwą średniowiecznej Europy, pod Grunwaldem, znalazła swój finał właśnie w Tucholi. Potop szwedzki spowodował upadek miasta. W 1914 roku w Tucholi założony został niemiecki obóz jeniecki, w którym przebywali głównie jeńcy rosyjscy i rumuńscy, ale także francuscy, angielscy i włoscy.

« Powrót do Leksykonu