Tuliszków

Tuliszków – miasto w woj. wielkopolskim.

Najstarsza wzmianka zanotowana została ok. 1362 roku, kiedy Tuliszków należał do rodu Zarembów, którzy czyniąc starania uzyskali dla osady prawa miejskie w 1458 roku. Jednak w 1870 roku miasto zostało pozbawione przez władze rosyjskie praw miejskich. W 1881 roku miasto zostało dotkliwie zniszczone przez pożar. Prawa miejskie zostały przywrócone po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W czasie okupacji hitlerowskiej ludność żydowska została przesiedlona w 1941 roku do getta Heidemilieu a w 1942 zgładzono ich w Chełmnie nad Nerem. W mieście znajdował się zabytkowy dwór, który został zniszczony w czasie działań wojennych.

« Powrót do Leksykonu