Turka

Turkamiasto w obwodzie lwowskim w dawnym województwie lwowskim na Ukrainie. Do 1772 Turka znajdowała się w ziemi przemyskiej województwa ruskiego w Rzeczypospolitej.  Od 1772 po I rozbiorze Polski w składzie Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1778 powstał murowany kościół rzymskokatolicki, a w XIX w. cmentarz żydowski. W styczniu 1942 miały miejsce masowe egzekucje ludności żydowskiej. W sierpniu 1942 Niemcy wywieźli około 4000 Żydów do obozu zagłady w Bełżcu.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz