Twój Ruch

Twój Ruch – polska centro-lewicowa partia polityczna. Powstała na bazie Ruchu Palikota, do którego 6 października 2013 roku przyłączyły się środowiska stowarzyszenia Ruch Społeczny Europa Plus oraz partii RACJA Polskiej Lewicy, a także część dotychczasowych liderów Polskiej Partii PracySierpień 80. Do ugrupowania wstąpiła także część dotychczasowych działaczy Socjaldemokracji Polskiej.  Do maja 2014 roku Twój Ruch był głównym podmiotem koalicji politycznej Europa Plus, którą tworzył razem z Partią Demokratyczną – demokraci.pl, Stronnictwem Demokratycznym, PPP – Sierpień 80, Stowarzyszeniem „Dom Wszystkich PolskaRyszarda Kalisza, Stowarzyszeniem „Równość i Nowoczesność” Wandy Nowickiej i Stowarzyszeniem Wolne Konopie.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku komitet Europy Plus przyjął nazwęEuropa Plus Twój Ruch”. Nie przekroczył progu wyborczego i nie uzyskał żadnego mandatu poselskiego. W wyborach samorządowych w 2014 roku, nie uzyskał żadnego mandatu radnego wojewódzkiego.

« Powrót do Leksykonu