Uhnów

Uhnów – miasto na Ukrainie w obwodzie lwowskim. Jest to obecnie najmniejsze miasto na Ukrainie liczące mniej niż 999 mieszkańców. Do 1945 roku w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, w XVI wieku znajdowało się w województwie bełskim. Pierwsza wzmianka o Uhnowie pojawia się w 1360. W roku 1462 Uhnów otrzymał przywilej na prawo miejskie od króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. W 1621 roku miał miejsce najazd Tatarów. W 1932 roku miasto spłonęło. W wyniku agresji sowieckiej na Polskę zajęty przez ZSRS w 1939 roku.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz