Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach (UJW) – polska niepubliczna szkoła wyższa.

Została założona w 2002 roku jako Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki (DWSPiT). W 2015 roku przyjęła obecną nazwę. Szkoła jest podzielona na dwa wydziały: Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oferuje studia pierwszego stopnia: licencjackie (3-letnie) i inżynierskie (3,5-letnie) oraz dwuletnie studia magisterskie. W swojej ofercie posiada studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe. Szkoła posiada swoją bibliotekę i wydawnictwo.

« Powrót do Leksykonu