Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (daw. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu) – polska publiczna uczelnia ekonomiczna z siedzibą we Wrocławiu.

Uczelnia powstała w 1947 roku jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa,początkowo kadrę stanowili pracownicy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, czy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1950 roku szkołę upaństwowiono i przekształcono ją w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Następnie w 1969 roku utworzono filę w Jeleniej Górze. W 1974 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego. W 2008 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydziały jakie uczelnia posiada to: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Wydziały jakie Nauk Ekonomicznych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.

« Powrót do Leksykonu