Bandurski Wacław

Wacław Bandurski – ur. 28 sierpnia 1893 w Baligrodzie i zm. w 1940 roku w Starobielsku – polski poeta i malarz. W 1914 roku zgłosił się jako ochotnik do Legionów Polskich, brał udział w walkach na Węgrzech, podczas bitwy pod Kaniowem dostał się do niemieckiej niewoli i był więziony w Brześciu. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, następnie przez trzy lata był pracownikiem wojskowych służb kolejowych. Po przejściu do rezerwy osiadł w Łucku, gdzie pracował jako urzędnik. Został aresztowany przez sowietów w 1940 roku i stracony po osadzeniu w obozie w Starobielsku.

« Powrót do Leksykonu