Chłędowski Walenty

Walenty Chłędowski – polski pisarz i tłumacz, urodzony 13 lutego 1797 roku w Jaśliskach. Nauki pobierał w Przemyślu, później we Lwowie. Był inicjatorem „Towarzystwa ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej” – grupy, która zrzeszała studentów, badała piśmiennictwo oraz kulturę i dzieje polskie. Chłędowski, wraz ze swoim bratem Adamem, redagował „Pamiętnik Lwowski”.

Pisarz zajmował się działalnością translatorską, tłumaczył dzieła Schillera, niemieckie romanse oraz rozprawy krytyczne. Najważniejsze utwory tego twórcy to: „Wspomnienia młodości”, „Rozbiór uwag Philopolskiego nad Janem z Tęczyna” czy „Porównanie malowidła na skrzydłach motyla z arcydziełem roboty mazaikowej”.

Chłędowski zmarł 24 grudnia w Wietrznie.

« Powrót do Leksykonu