Wróblewski Walery

Walery WróblewskiWalery Wróblewski – ur. 27 grudnia 1836 r. w Żołudku, zm. 5 sierpnia 1908 r. w Ouarville, polski działacz rewolucyjno-demokratyczny, dowódca w Powstaniu styczniowym, generał Komuny Paryskiej, działacz Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. Wraz z Wincentym Konstantym Kalinowskim był organizatorem rozgałęzionej sieci organizacji rewolucyjnych i wydawał z nim pismo „Mużyckaja Prauda”, jedno z pierwszych w języku białoruskim.

Po wybuchu Powstania styczniowego został zastępcą generała Onufrego Duchińskiego naczelnika sił zbrojnych województw augustowskiego i grodzieńskiego. Dowodził oddziałami w bitwach m.in. pod wsią Waliły oraz pod Wielkim Węgłem. W sierpniu 1863 roku, w miejsce zwolnionego Duchińskiego, został mianowany naczelnikiem województwa grodzieńskiego. Po upadku Powstania styczniowego wyemigrował do Francji, gdzie aktywnie działał w środowiskach niepodległościowych.

« Powrót do Leksykonu