Warka

Warka – miasto w województwie mazowieckim.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XIII wieku. Pierwsze źródła historyczne podają nazwę Varca w 1231 roku, w 1508 roku pojawia się już współczesna forma Warka.  Jedna z teorii mówi,że nazwa miasta powstała od przedrostka war co określa miejsce wirów rzecznych. Inna teoria głosi, że nazwa pochodzi od słowa „warzyć”. Warka otrzymała prawa miejskie między 1284 a 1321 rokiem. W czasie potopu szwedzkiego, regimentarz Stefan Czarniecki pobił w 1656 roku w bitwie pod Warką wojska szwedzkie. W czasie II wojny światowej miasto zostało prawie doszczętnie zniszczone. Tradycje piwowarskie w Warce sięgają XV wieku. Kroniki historyczne wskazują, że w XVI wieku na terenie miasta piwowarstwem zajmowało się aż 30 piwowarów.

« Powrót do Leksykonu