Błochin Wasilij

Wasilij Błochin – ur. 1895 r., zm. 3 lutego 1955 r., funkcjonariusz sowieckiego aparatu bezpieczeństwa państwowego w stopniu generała majora (NKWD). Był też w Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego ZSRS, członek ochrony Józefa Stalina. Przyjmuje się, że Błochin w latach 1926-1953 własnoręcznie zastrzelił 10-15 tys. ludzi. W 1940 roku rozstrzeliwał polskich jeńców wojennych w piwnicach Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie jako jeden z wykonawców zbrodni katyńskiej.

Wprowadził też wiele usprawnień do pracy NKWD, m.in. zastąpił szybko nagrzewające się rewolwery Nagant niemieckimi pistoletami Walther i nakazał stosowanie skórzanych fartuchów używanych w rzeźniach tak, aby mundur funkcjonariusza NKWD pozostał „zawsze czysty i schludny”. Pochowany w alei zasłużonych Cmentarza Dońskiego w centrum Moskwy.

« Powrót do Leksykonu