Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie (WBST) – wyższa szkoła teologiczna Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Została założona w 1995 roku. W WBST prowadzone są 4-letnie studia licencjackie, kursy katechetyczne oraz pomniejsze formy kształcenia o charakterze praktycznym. Uczelnia prowadzi także działalność wydawniczą.

« Powrót do Leksykonu