Huszcza Wiesław

Wiesław Huszcza – ostatni skarbnik PZPR i pierwszy SdRP, razem z Leszkiem Millerem był na Krymie w czasie puczu Janajewa, napisał list do KPZR z propozycją prowadzenia wspólnych interesów, zakładał rozliczne partyjne spółki, współuczestniczył w zdeponowaniu pieniędzy PZPR w jednej z adwokackich kancelarii i ich wywiezieniu za granicę. W styczniu 1992 roku otrzymał wotum nieufności i ustanowiono nowego skarbnika. Wiesław Huszcza odszedł z SdRP i zajął się biznesem. Był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Megagazu w czasie przetargu na budowę trzeciej nitki rurociągu naftowego Przyjaźń (afera Megagaz).

« Powrót do Leksykonu