Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie – uczelnia niepubliczna

Została założona w 1996 roku. Kształci studentów na zawodowych studiach inżynierskich oraz na uzupełniających i jednolitych studiach magisterskich na kierunku informatyka. Studia prowadzone są w trybie dziennym i zaocznym. Studia uzupełniające magisterskie są prowadzone również w trybie wieczorowym. Na Wydziale działa studium podyplomowe oferujące zajęcia w trybie wieczorowym i zaocznym w zależności od specjalności.

« Powrót do Leksykonu