Szewczenko Władimir

Władimir Szewczenko – ur. 9 lutego 1939 r. w Moskwie, funkcjonariusz KPZS. Od 1985 roku kierował sektorem w KC KPZR. Od 1989 do 1991 roku szef służby protokolarnej prezydenta ZSRS Gorbaczowa, a od 1992 szef tej służby prezydenta Jelcyna. W listopadzie 1993 roku otrzymał tytuł ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Federacji Rosyjskiej. Wraz z Witalijem Swietłowem przywiózł w 1990 roku, w ramach tzw. moskiewskiej pożyczki pieniądze dla nowo powstałej partii komunistycznej w Polsce.

« Powrót do Leksykonu