Bartoszewski Władysław

Władysław BartoszewskiWładysław Bartoszewski – ur. 19 lutego 1922 r. w Warszawie, polski polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk. Działacz Polskiego Państwa Podziemnego, członekŻegoty”, uczestnik Powstania warszawskiego. Więzień KL Auschwitz, został z niego zwolniony po 8 miesiącach: według Bartoszewskiego zwolnienie zawdzięcza przyjaciołom z Polskiego Czerwonego Krzyża, a oficjalnym powodem był zły stan zdrowia.

W 1949 roku został aresztowany, przebywał w więzieniu 5 lat za działalność w AK, mimo, że w AK nie był, a działał w Delegaturze Rządu na Kraj. W latach 70. włączył się w działalność opozycyjną. Internowany w stanie wojennym. Od września 1990 do marca 1995 roku pełnił funkcję ambasadora RP w Austrii. W 1995 roku zajmował urząd ministra spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego, a także w latach 2001-2001 w rządzie Jerzego Buzka. Jako członek kapituły Orderu Orła Białego był przeciwny nadaniu w 2006 roku pośmiertnie tego Orderu Witoldowi Pileckiemu  Był przewodniczącym komitetu honorowego Platformy Obywatelskiej. Od stycznia do czerwca 2006 roku był przewodniczącym rady nadzorczej PLL LOT.

« Powrót do Leksykonu